Wat is het?

Wat is de Dag van de Dialoog?

Echte ontmoeting is in onze samenleving, in deze tijd, tot iets bijzonders geworden.
We horen veel over anderen: veraf en algemeen. Van een concrete buurtgenoot zelf horen we meestal niets.
Onze medemensen zijn niet direct in beeld.

De ervaring is dat de ontmoeting bij de Dag van de Dialoog deze leegte invult: er is ruimte voor de eigen ervaringen zonder vooroordelen.
Deze ontmoeting leidt tot nieuwe energie en ideeen: wat kunnen we doen om onze samenleving iets beter te maken?

Tijdens de Dag van de Dialoog zitten wij met elkaar aan tafel, versnaperen wat hapjes en gaan het gesprek met elkaar aan waarbij wij luisteren naar wat de ander te vertellen heeft maar waar wij ook onze eigen ervaringen kunnen delen met anderen.
De week waarin dit plaats vindt wordt landelijk bepaald; voor Steenwijk betekent dat op donderdag 23 november 2023

Hoe gaan wij met elkaar in gesprek?

Op diverse locaties in Steenwijkerland zullen tafels gedekt staan. Aan tafel zitten gemiddeld 8 tot 10 personen en 1 gespreksleider. Onder het genot van een hapje en een drankje gaan wij, nadat wij ons aan elkaar hebben voorgesteld, in gesprek over het thema waarbij de gespreksleider er op toe ziet dat wij niet al te veel afwijken van het thema. Na afloop van deze positieve discussie gaan wij gezamenlijk naar het gemeentehuis of andere locatie waar wij samen met alle andere deelnemers de avond zullen evalueren. Normaliter duurt de avond ongeveer vanaf 17.30 uur tot 22.00 uur.

Waar gaan wij met elkaar tafelen en praten?

Op verschillende locaties in Steenwijkerland zullen gedekte tafels klaarstaan. Bijvoorbeeld in de kantine van een school, de moskee, een kerk of misschien wel de bibliotheek of bij een andere organisatie. Soms komt het voor dat er getafeld en gepraat wordt bij iemand thuis.

Wie doet er mee met de Dag van de Dialoog?

Iedereen die mee wil doen is welkom aan te schuiven! Of je nu allochtoon of autochtoon bent, jong of oud, rijk of arm: juist de diversiteit maakt het gesprek interessant! Afgelopen jaar hebben ongeveer 100 mensen deelgenomen uit verschillende lagen van de maatschappij, van verschillende leeftijd en van verschillende afkomst. Wij hopen natuurlijk dit jaar op nog meer mensen zodat wij nog meer tafels kunnen dekken; met name jongeren willen wij graag motiveren mee te doen; immers zij zijn de toekomst!

En wat is het doel?

Mensen die elkaar niet gemakkelijk ontmoeten met elkaar in contact brengen. Vooroordelen, abstracte stereotiepen en radicalisering wegwerken, door aandacht te hebben voor concrete ervaringen en persoonlijke verhalen. Kortom: kennismaken, ervaringen delen, dromen en misschien wel doen.

Contact en informatie

Dag van de Dialoog Steenwijkerland
p.a. Verlaatseweg 10
8331 PC Steenwijk

Telefoon Dag van de Dialoog
Marten van Buren
06 51537461
Dag van de Dialoog Steenwijkerland. Alle rechten voorbehouden - 2024